Högskoleingenjör

Högskoleingenjörsprogrammen riktar sig till dig som vill ha en djup förståelse inom ett specifikt tekniskt ämne.

Högskoleingenjörsprogram vid LiTH

Byggnadsteknik

Högskoleingenjörsprogram fokuserat på hur bebyggelse planeras, organiseras och utförs i praktiken, från kommunal planering till markundersökningar och byggnadsberäkningar.

Innehåller mycket byggteknik samt infrastruktur, mark- och vattenanalys och en del matematik.

Datateknik

Högskoleingenjörsprogram med fokus på programvara, programmering och datorsystem. Här läser du hela kedjan från elektronik till nätverk och inbyggda system. En del av utbildningen drivs i projektform. Framtida arbetsuppgifter kan vara utveckling av programvara, eller installation och drift av komplexa system.

Elektronik

Högskoleingenjörsprogram med tonvikt på kunskaper och färdigheter i att analysera, konstruera och bygga digitala och analoga elektroniska kretsar och system. Elektronikkunskaperna kompletteras med kurser i bland annat programmering, reglerteknik och mätteknik. Programmet innehåller flera kurser som ger träning i projektarbete och kommunikation.

Kemisk analysteknik

Högskoleingenjörsprogram fokuserat på praktiska, arbetsrelaterade kunskaper i kemiska analysmetoder, försöksplanering och dataanalys. Innehåller mycket kemi och kemiteknik samt en del valbara kurser. Vanliga jobb är inom laboratorier med analysteknik eller som miljökonsult.

Maskinteknik

Verklighetsnära högskoleingenjörsprogram som leder till jobb som konstruktör inom industrin. Innehåller mycket maskinteknik i form av mekanik, elektro- och reglerteknik, hållfasthetslära, hydraulik och pneumatik samt även en del industriell ekonomi. Jobbmöjligheter efter utbildningen finns inom konstruktion och produktion men även försäljning och service.

I studiehandboken finns programplaner och utbildningsplaner för samtliga utbildningar vid LiTH. Det finns även länkar till kursplaner för de aktuella kurserna som ingår i de olika programmen. 

Studiehandboken: www.lith.liu.se/sh

LinTek på Instagram

Följ oss på @lintek_liu

LinTek på Facebook