Lediga platser

Lediga platser inför 17/18

Är du intresserad av någon av dessa platser? Kontakta uas@lintek.liu.se

Beskrivning av grupperna hittar du här.

Plats Mandat Övrigt
Stipendier LiU Norrköping (LFV) Ordinarie Plats i Norrköping
Stipendier LiU Norrköping (Polytekniska föreningen)  Ordinarie Plats i Norrköping
Styrelsen vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) Suppleant Plats i Norrköping
Styrelsen vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) Suppleant Plats i Norrköping
Styrelsen vid institutionen för datavetanskap (IDA) Suppelant  Plats i Linköping
Styrelsen vid institutionen för medicinsk teknik (IMT) Ordinarie Plats i Linköping
Styrelsen vid institutionen för medicinsk teknik (IMT) Supplenat  Plats i Linköping
Styrelsen vid institutionen för systemteknik (ISY) Ordinarie Plats i Linköping
Styrelsen vid institutionen för systemteknik (ISY) Suppleant Plats i Linköping
Styrelsen vid institutionen för systemteknik (ISY) Suppleant Plats i Linköping
Förvaltningsgruppen LISAM Ordinarie Plats i Linköping
Systemägarstyrelsen Ordinarie Plats i Linköping
Styrelsen vid institutionen för datavetanskap (IDA) Supplenant Doktorandplats
Styrelsen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Ordinarie Doktorandplats
Styrelsen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Suppleant Doktorandplats
Styrelsen vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) Ordinarie Doktorandplats
Styrelsen vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) Supplenat  Doktorandplats
Styrelsen vid institutionen för systemteknik (ISY) Suppleant  Doktorandplats
Styrelsen vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) Suppleant Doktorandplats
Styrelsen vid institutionen för matematik (MAI) Suppelant  Doktorandplats
Lika villkorsgruppen vid instituonen för fysik, kemi och biologi (IFM) Ordinarie Doktorandplats
Forskarutbildningsnämnden (FUN) Suppleant  Doktorandplats
Forskarutbildningsnämnden (FUN) Suppleant  Doktorandplats
LiTH-styrelsen Suppleant  Doktorandplats