Studeranderepresentanter

Sök studeranderepresentant senast den 17e maj!

Vill du få ett större perspektiv på din utbildning? Tala för dina medstudenter? Träffa nya kontakter?
Bli studeranderepresentant för LinTek! Komplett med utbildning, diskussionsluncher och kontinuerliga uppdateringar om vad som är på gång på LiU! 

Vill du få ett större perspektiv på din utbildning och universitetet? Tala för dina medstudenter? Träffa nya kontakter?

Bli studeranderepresentant via LinTek!

Vad innebär det?

Som representant ska du:

Som representant får du:

Två olika sorters platser?
I en grupp på universitetet kan man antingen sitta som ordinarie eller suppleant. Ordinarie platser innebär att du har närvaroplikt och rätt att rösta på alla möten. Suppleant innebär att du har närvarorätt på de flesta av gruppens möten och endast rösträtt när den ordinarie platsen inte kan närvara. 

För att se lediga platser klicka här!
För att söka klicka här


Inflytande på LiU

Studeranderepresentationen är LinTeks främsta medel för att utöva inflytande i specifika frågor på LiU. Den berör allt från arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor till IT och utlandsstudier. Som studeranderepresentant företräder man i första hand alltid LinTek men samtliga studeranderepresentanter utvecklar i samråd med LinTeks utbildningsansvariga en agenda specifikt för det råd eller grupp hen sitter i.

Läs mer om vilka grupper LinTek och våra representanter sitter i här

Studenter ska vara representerade när beslut tas

Enligt högskolelagen har studenter rätt att ”vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation”. Denna rättighet tillvaratar LinTek genom ett nätverk på över 200 platser utspridda i olika beslutsfattande organ på universitetet.

Det fungerar!

LinTek har ett mycket väl etablerat samarbete med Universitetet och studenternas åsikter tas på väldigt stort allvar. Till exempel så var LinTeks studeranderepresentanter med på varje nivå under beredning och beslutande gällande LiTHs nya terminstider och hade en extremt tung röst i frågan.

Veta mer och/eller kontakta studeranderepresentant

Det finns många olika forum att söka till. Vill du veta mer om något forum eller ta kontakt med någon i en grupp så kan du maila .

Se även lediga platser här

 

 

LinTek på Facebook