Studeranderepresentanter

Inflytande på LiU

Studeranderepresentationen är LinTeks främsta medel för att utöva inflytande i specifika frågor på LiU. Den berör allt från arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor till IT och utlandsstudier. Som studeranderepresentant företräder man i första hand alltid LinTek men samtliga studeranderepresentanter utvecklar i samråd med LinTeks utbildningsansvariga en agenda specifikt för det råd eller grupp hen sitter i.

Studenter ska vara representerade när beslut tas

Enligt högskolelagen har studenter rätt att ”vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation”. Denna rättighet tillvaratar LinTek genom ett nätverk på över 200 platser utspridda i olika beslutsfattande organ på universitetet.

Det fungerar!

LinTek har ett mycket väl etablerat samarbete med Universitetet och studenternas åsikter tas på väldigt stort allvar. Till exempel så var LinTeks studeranderepresentanter med på varje nivå under beredning och beslutande gällande LiTHs nya terminstider och hade en extremt tung röst i frågan.

Veta mer och/eller kontakta studeranderepresentant

Det finns många olika forum att söka till. Vill du veta mer om något forum eller ta kontakt med någon i en grupp så kan du maila . Se även lediga platser här


Grupper vi sitter i eller har studenter i

LinTeks Kårledning

Biblioteksrådet Norrköping 1x Ordinarie
Biblioteksstyrelsen 1x Ordinarie
Central samverkansgrupp (CSG arbetsmiljö) 1x Ordinarie
Didacticums styrelse 1x Ordinarie
Församlingen för samverkan runt Campus Norrköping 1x Ordinarie
Förvaltningsrådet - studentportalen 1x Ordinarie
Husmöten, lokalforum eller motsvarande 1x Ordinarie
Samarbete med Linköpings kommun, NuLink 1x Ordinarie
LiUs utbildningsråd 1x Ordinarie
LiUs samverkansråd 1x Ordinarie
SL-processråd 1x Ordinarie
Strategiskt råd för internationalisering 1x Ordinarie
Strategigrupp för Lika Villkor (SLV) 2x Ordinarie
Studenthälsans styrelse 1x Ordinarie
Studentarbetsmiljöråd - Linköping 1x Ordinarie
Studentarbetsmiljöråd - Norrköping 1x Ordinarie
Nätverket för studenter vid LiU - alkohol, narkotika, dopning och tobak (SLANDT) 2x Ordinarie
Studentråd 2x Ordinarie
Universitetsstyrelse 1x Ordinarie
Campus LiU 2015: Campusgruppen 1x Ordinarie
Campusplan för LiU 1x Ordinarie
Förvaltningsråd - Lisam 1x Ordinarie
Stipendier LiU Norrköping (Holmen Paper AB) 1x Ordinarie
Stipendier LiU Norrköping (LFV) 1x Ordinarie
Stipendier LiU Norrköping (Polytekniska föreningen) 1x Ordianrie
Anställningsnämnden (AN) 1x Ordinarie
LiTH-styrelsen 2x Ordinarie, 2x Suppleant
Pedagogiskt utvecklingsgrupp (PUG) 1x Ordinarie
Ledningsgruppen för utbildning (LGU) 2x Ordinarie
LiTH-Internationals nomineringsgrupp 1x Ordinarie
Programnämnden för Data- och Medieteknik 1x Ordinarie
Programnämnden för Data- och Medieteknik Verkställande avdelning (VA) 1x Ordinarie
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik
1x Ordinarie
Programnämnden för industriell ekonomi och logistik Verkställande avdelning (VA) 1x Ordinarie
Programnämnden för elektronik, fysik och matematik
1x Ordinarie
Programnämnden för elektronik, fysik och matematik Verkställande avdelning (VA) 1x Ordinarie
Programnämnden för maskinteknik och design 1x Ordinarie
Programnämnden för maskinteknik och design Verkställande avdelning (VA) 1x Ordinarie
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik 1x Ordinarie
Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik Verkställande avdelning (VA) 1x Ordinarie
BokABs styrelse 1x Ordinarie
Kårservice ideella ägande förening 1x Ordinarie
Referensgrupp studiehandbok för liu.se (BILDA) 1x Ordinarie
Nytt kursutvärderingssystem (KURT) 1x Ordinarie

Studienämndsordföranden (SnOrdf)

Programnämnd för Data- och Medieteknik 2x Ordinarie, 3x Suppleant, 2x Adjungerad
Programnämnd för industriell ekonomi och logistik 2x Ordinarie, 3x Suppleant, 1x Adjungerad
Programnämnd för elektroteknik, fysik och matematik 2x Ordinarie, 3x Suppleant, 2x Adjungerad
Programnämnd för Maskinteknik och design 2x Ordinarie, 3x Suppleant, 1x Adjungerad
Programnämnd för kemi, biologi och bioteknik 2x Ordinarie, 3x Suppleant
Programplanegrupp för D/C/CS/COS/SEM 2x Ordinarie
Programplanegrupp för IT 1x Ordinarie
Programplanegrupp för MT/ACG 1x Ordinarie
Programplanegrupp för GDK 1x Ordinarie
Programplanegrupp för IP 1x Ordinarie
Programplanegrupp för DI/EL 1x Ordinarie
Programplanegrupp för U 1x Ordinarie
Programplanegrupp för KTS, SL, FL, FT, TSL 3x Ordinarie
Programplanegrupp för I, Ii 2x ordinarie
Programplanegrupp för Y, Yi, MED, Mat/FyN 5x Ordinarie
Programplanegrupp för ED 1x Ordinarie
Programplanegrupp för EL/DI 1x Ordinarie
Programplanegrupp för M 4x Ordinarie
Programplanegrupp för CMFS 4x Ordinarie
Programplanegrupp för DPU 4x Ordinarie
Programplanegrupp för EMM 4x Ordinarie
Programplanegrupp för MI 3x Ordinarie
Programplanegrupp för BI 2x Ordinarie
Programplanegrupp för KB/TB 2x Ordinarie
Programplanegrupp för B/K/KA 3x Ordinarie

Doktorander

Forum för forskning och forskarutbildning 1x Ordinarie
LiUs forskningsråd 1x Ordinarie
Universitetsstyrelsen 1x Ordinarie
Styrelsen vid institutionen för datavetenskap (IDA) 1x Ordinarie, 1x Suppleant
Styrelsen vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) 1x Ordinarie, 1x Suppleant
Styrelsen vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) 2x Ordinarie, 2x Suppleant
Styrelsen vid institutionen för medicinsk teknik (IMT) 1x Ordinarie, 1x Suppleant
Styrelsen vid institutionen för systemteknik (ISY) 1x Ordinarie, 1x Suppleant
Styrelsen vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) 1x Ordinarie, 1x Suppleant
Styrelsen vid institutionen för matematik (MAI) 1x Ordinarie, 1x Suppleant
Lika villkorsgruppen vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) 1x Ordinarie
Forskarutbildningsnämnden (FUN) 2x Ordinarie, 2x Suppleant
LiTH-styrelsen 1x Ordinarie, 1x Suppleant

Övriga studenter

Centrum för människa teknik samhälle (CMTS) 2x Ordinarie
Resursgrupp Etnicitet & religion/annan trosuppfattning 1x Ordinarie
Resursgrupp Funktionshinder (Funkisgruppen) 1x Ordinarie
Resursgrupp med fokus på sexuell läggning och könsidentitet 1x Ordinarie
Resursgrupp Jämställdhet och Genus 1x Ordinarie
Styrelsen vid institutionen för datavetenskap (IDA) 1x Ordinarie, 1x Suppleant
Styrelsen vid institutionen för ekonomisk och industriell utcekling (IEI) 1x Ordinarie, 1x Suppleant
Styrelsen vid institutionen för fysik, kemi och biologo (IFM) 1x Ordinarie, 1x Suppleant
Styrelsen vid institutionen för medicinskt teknik (IMT) 1x Ordinarie, 1x Suppleant
Styrelsen vid institutionen för systemteknik (ISY) 2x Ordinarie, 2x Suppleant
Styrelsen vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) 2x Ordinarie, 2x Suppleant
Styrelsen vid institutionen för matematik (MAI) 1x Ordinarie, 1x Suppleant
Studentsamverkansgruppen vid institutionen för datavetenskap (IDA) 2x Ordinarie
Studentsamverkansgruppen vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) 2x Ordinarie
Studentsamverkansgruppen vid institutionen för medicinskt teknik (IMT) 3x Ordinarie
Studentsamverkansgruppen vid institutionen för systemteknik (ISY) 3x Ordinarie
Studentsamverkansgruppen vid institutionen för matematik (MAI) 2x Ordinarie
Grundutbildningsrådet vid institutionen för ekonomisk och insustriell utveckling (IEI) 1x Ordinarie, 1x Suppleant
Grundutbildningsrådet vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) 3x Ordinarie
Lika villkorsgruppen vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) 1x Ordinarie
Nämnden för skolsamverkan (NSS) 1x Ordinarie, 1x Suppleant
Anställningsnämnden (AN) 1x Suppleant
Campushallens stiftelsestyrelse 1x Ordinarie

LUST platser

LUST är ett organ där alla kårerna sitter. Så för varje år så roterar alla dessa platser mellan alla kårerna. Läs mer här!

AF-Fonden 1x Ordinarie
NoBrå (Brottsförebyggande i Norrköping) 2x Ordinarie
Centrala anställningsnämnden 1x Ordinarie, 1x Suppleant (Doktorand)
Christer Karlssons Minnesfond 1x Ordinarie
Disciplinnämnden 2x Ordinarie, 2x Suppleant
KALAS 1x Ordinarie
LSG Universitetsbiblioteket 1x Ordinarie
Rektors beslutsmöte 1x Ordinarie
Rektors ledningsråd 1x Ordinarie
Styrelsen för elektroniska förlaget (LiU E-press) 1x Ordinarie (Doktorand)
Styrgrupp för LADOK 3 1x Ordinarie
Styrgrupp för ny LiU-webb 1x Ordinarie
Systemägarstyrelsen 1x Ordinarie
Utvecklingsrådet 1x Ordinarie
Kulturstöd 1x Ordinarie
Datorsalsprojektet 1x Ordinarie
Alfastiftelsens stipendiekommitté 1x Ordinarie
Examination med hjälp av digitala verktyg 1x Ordinarie
Linköpings Expo 2017 1x Ordinarie
LiUs skolsamverkansråd 1x Ordinarie
Campus LiU 2015: Styrgrupp 1x Ordinarie
LinTek på Instagram

Följ oss på @lintek_liu

LinTek på Facebook