Påverkansdagarna 10 - 11 November

 

 

I början av november så hade vi på LinTek eventet Påverkansdagarna där vi stod en dag i Linköping och en dag i Norrköping. Under detta event så kunde man lämna en åsikt om vad LinTek ska satsa på eller vad LiU borde förbättra och då få en kaffe för den åsikten.

Vi fick in många olika åsikter men top 4 i antal från varje stad blev:

 

I Norrköping:

 

I Linköping:

Vi tar så klart detta med oss och för vidare dessa åsikter till berörda personer på universitetet för att försöka få in förbättringar.

Tack till alla som ville vara med och vi ses nästa år.

 

Info

Den 10 - 11 November har du chansen att få större insikt i hur du kan påverka inom universitetet genom LinTek eller direkt till universitetet. Du kommer även ha chansen att ställa frågor direkt till universitetet.
LinTek kommer stå i Täppan den 10 November och i Coloseum den 11 November.
Lämnar du en åsikt får du dessutom en kopp kaffe!

 

Lunchföreläsning: Vägen genom LiU - från tanke till förändring

Hur går det egentligen till - från tanke till förändring på LiU?

Den 10 november i Norrköping och 11 november i Linköping har du möjlighet att lyssna på en lunchföreläsning som handlar om just detta. Camilla Hahn, samordnare för Studievägledningen, berättar om hur du som student kan påverka på universitetet under din studietid. Hur går det till om studenterna vill ha ett nytt mikrorum på campus till exempel?

 

HÄR PÅVERKAR VI

Studeranderepresentation

LinTek har ett nätverk på över 130 studenter utspridda i olika beslutsfattande och beredande organ på universitetet. Bland dessa är universitetsstyrelsen och fakultetsstyrelsen de allra högsta beslutande organen. Här sitter Kårordföranden och en av utbildningsansvariga och beslutar i frågor på väldigt övergripande nivå om LiU och LiTH. I LiTHs fem programnämnder representerar utbildningsansvariga och sektionernas studienämndsordföranden. Där diskuteras frågor som direkt rör enskilda program. Förutom detta tillsätter LinTek studeranderepresentanter i många andra beredande och beslutande organ. I en del av dessa representerar ledamöter ur LinTeks Kårledning men det finns även många platser som vilken student som helst kan söka. Är du intresserad av att veta mer om studeranderepresentation eller lediga poster? Hör av dig till 

ANDRA SÄTT ATT PÅVERKA

LiUs eget kursvärderingssystem (KURT) används för att ge en översikt över hur bra en kurs är och flagga för nämnden om en kurs behöver ses över.

LinTeks kursutvärderingssystem som görs i samarbete med sektionerna syftar till att förbättra kurserna på detaljnivå. Dessa utvärderingar är ett komplement till KURT.

SU (gamla NSI, Nöjd Student Index), som står för Studentundersökningen, är en undersökning som görs av Linköpings universitet vartannat år, senaste gången var i våras. Att svara på enkäten är förmodligen ett av de bästa sätten att påverka sitt liv som student här på LiU.

Konkreta exempel 

Mikrorum

Att tillgången till mikorum är betydligt bättre nu än för några år sedan är svårt att förneka. Detta mycket tack vare kårernas arbete och studenternas önskningar i NSI.

Campusbussen

Gratis buss mellan LiUs campus i Linköping och Norrköping var inte alltid en självklarhet utan det kom till för några år sedan tack vare att studentkårerna vid LiU tillsammans drev frågan mot universitetet.

Renovering

C4, Colosseum och toaletterna i C-huset renoverades under våren och sommaren tack vare påverkan från LinTek och SU.

Anonyma tentor

Det system som nu används på LiTH med anonyma tentor utvecklades på LinTeks initiativ och användes första gången 2008.

Regelverk för examination

Studenternas rätt vid examination har ökat kraftigt sedan LinTek pressade frågan om vilka rättigheter examinatorer ska ha. Av detta tillkom ett reglemente som reglerar vad examinatorer har rätt att göra och reglerar studenternas rättigheter.

 


 

Schema

10 November Norrköping

Kl 10:00-14:00

Kaffe för en åsikt, Täppan

Lämna en åsikt - få en kaffe!

 

11 November Linköping

Kl 10:00-14:00

Kaffe för en åsikt, Colosseum

Lämna en åsikt - få en kaffe!