Doktorander

Sedan våren 2014 representerar återigen kårerna doktoranderna vid LiU i utbildningsfrågor. Att kårerna representerar doktoranderna innebär också att vi som kår är den part som ska tillsätta doktorandrepresentanter i de universitetsgrupper doktoranderna bör vara representerade. Under våren 2014 startade även doktorandsektionen LiUPhD. Gå gärna in på deras hemsida via denna länk och läs mer om deras verksamhet!

Medlem i LinTek

Vill du veta mer om varför just du ska vara medlem i LinTek, läs här

För doktorander gäller samma medlemsförmåner som för grundutbildningsstudenter. Läs mer om LinTeks medlemsförmåner här.  

Studeranderepresentation

LinTek har flertalet studeranderepresentantsplatser på forskarutbildningsnivå på olika delar av universitetet.

Dessa tillsätts ofta i samråd med LiUPhD och/eller de olika ”doktorandråd” som finns på LiU. Läs mer om vad det innebär att vara studeranderepresentant här.

Nedan listas de grupper där doktorander bör vara representerade på universitetet samt namn på de representanter som sitter där idag. Lediga platser går att hitta här.

 

Grupper

Mandat

Namn

Epost

INSTITUTIONSSTYRELSER

     
IFM Ordinarie Linda Lantz linda.lantz@liu.se
IFM Suppleant Mattias Tengdelius matte@ifm.liu
IFM Ordinarie Martin Eriksson marer@ifm.liu.se
IFM Suppleant Katarina Bengtsson katbe@ifm.liu.se
IMT Ordinarie Maria Ewerlöf maria.ewerlof@liu.se
MAI Ordinarie Mikael Hansson mikael.hansson@liu.se
ISY Ordinarie Martin Lönn martin.nielsen.lonn@liu.se

LiTH

     
LiTH-styrelsen Ordinarie Katarina Bengtsson katarina.bengtsson@liu.se

LiU-centrala gruppper 
Forum för forskning och forskarutbildning Ordinarie Fredrik Lindeberg fredrik.lindeberg@liu.se
Universitetsstyrelsen
Suppleant Fredrik Lindeberg fredrik.lindeberg@liu.se
LiU:s forskningsråd Ordinarie Viktor Linders viktor.linders@liu.se

Kontakt

För allmänna frågor om doktorandverksamheten kontakta doktorandsektionen Linköping University PhD Network (LiUPhD), contact@liuphd.se. Hemsida: http://liuphd.se/

För allmänna frågor om LinTeks arbete med forskarutbildning kontakta, Mona Mrad, , 0702694582.

LinTek på Instagram

Följ oss på @lintek_liu

LinTek på Facebook