Kårstyrelse och Kårledning

LinTeks verkställande organ är kårstyrelsen och kårledningen. Kårstyrelsen består av Presidiet och 5 ledamöter som arbetar för att du ska få det bättre som student. Kårledningen består av Presidiet, 7 heltidsarvoderade samt 5 deltidsarvoderade med inriktning på särskilda arbetsområden och enskilda projekt. 

Studenter ska få det bättre. Kårledningen jobbar varje dag med att göra det bättre för LiTH-studenterna. Detta t.ex. genom att verka som lobbyorgan mot universitetet, kommunerna och andra som kan påverka LinTek-medlemmarnas vardag. Kårledningen väljs på ett års mandat av kårstyrelsen.

Studenter utgör LinTeks ledning. De som sitter i kårledningen är vanliga teknologstudenter som blivit förtoendevalda till sitt uppdrag av kårstyrelsen. De heltidsarvoderade studenterna tar ett uppehållsår för att kunna engagera sig på heltid medan andra engagerade studenter har kåren som ett ideellt engagemang vid sidan av studierna. Att ha studenterna som kärna gör att LinTek verkligen kan driva studenternas frågor mot universitet. 

Kårstyrelsen

Förutom kårordförande och vice kårordförande består kårstyrelsen av Robin Ellgren, Kristoffer Ahlstedt, Tobias Åresten, Hampus Back och Fredrik Lindeberg som är styrelseledamöter och bistår i det strategiska arbetet.

Kårstyrelsen leder det strategiska arbetet inom LinTek och de arbetar ideellt vid sidan av studierna. 

Kårledningen

Kårledningen består av Presidiet, 7 heltidsarvoderade samt 5 deltidare med inriktning på särskilda arbetsområden och enskilda projekt. Presidiet består av Kårordförande och vice Kårordförande. 

Linnea Michel, kårordförande - leder kårledningen

Som Kårordförande håller Linnea kårledningen på LinTek under kontroll samt sitter med i och har uppsikt inom LinTeks styrelse. Hon handhar och samordnar LinTeks externa kontakter, säkerställer samarbeten med andra kårer och håller kontinuerliga förbindelser med sektionsordföranden. Kårordföranden ansvarar även för LinTeks ekonomiska rutiner och resultatuppföljningar. Han är allt från chef och politiker till ideell ledare och strateg. 

Amanda Granqvist, vice kårordförande - bistår kårordförande

Som Vice Kårordförande arbetar Amanda med en mängd olika saker och bistår bland annat Kårordförande i ledningen av LinTeks arbete och i dennes frånvaro utövar ledningen av LinTek. Vice kårordförande ansvarar för samarbetet med andra studentorganisationer vid LiU, är LinTeks ansikte utåt i Norrköping samt har kontakten med kommunen och näringslivet.

Aleksi Evansson och Amanda Norberg, studiesocialt ansvariga - arbetar med studentlivet

Som studiesocialt ansvariga så ansvarar Aleksi och Amanda för de frågor som rör studentlivet utanför studierna. De hjälper festerier och fadderier med deras jobb inför mottagningen och fester under året. Studiesocialt ansvarig jobbar även med Studenthälsan där de sitter med i deras styrelse samt håller kontinuerlig kontakt med deras personal. Andra arbetsområden är studenternas arbetsmiljö och studenters rättigheter och lika villkor på LiTH. De jobbar helt enkelt för att studentlivet vid LiTH ska bli så bra som möjligt! 

Maja Andersson och Lina Grudd, utbildningsansvariga - arbetar med utbildningsfrågor 

LinTeks utbildningsansvariga arbetar med övergripande utbildningsfrågor och hjälper enskilda studenter som hamnat i kläm med universitetet. De har som huvuduppgift att bevaka samt förbättra kvaliteten på de utbildningar som ges vid LiTH och arbetar heltid med att föra fram studenternas åsikter. Utöver det ansvarar de även för LinTeks studeranderepresentanter samt samordnar den studiebevakning som sektionerna bedriver.

Julia Bjers, näringslivsansvarig - kontakt med företag

Som Näringslivsansvarig knyter Julia kontakter och skapar event med företag så att LiTH-studenter och företag får möjlighet att träffas mer än under LARM-dagarna. Hon fungerar även som en koordinator mellan sektionernas näringslivsansvariga. 

Amanda Joelsson, marknadsföringsansvarig - kommunicerar det kåren gör

Som marknadsföringsansvarig ansvarar Amanda för allt från att se till att LinTeks arbete når ut till samtliga LinTeks medlemmar, att denna information finns tillgänglig på engelska, samt att kontinuerligt uppdatera LinTeks hemsida. Utöver detta utser han och leder marknadsföringsutskottet och ska vara behjälplig utskott och arvoderade i produktion av informationsmaterial.

Beatrice Partain, projektledare för LARM

Projektledaren för LARM ansvarar för att anordna LinTeks arbetsmarknadsdagar.

Johanna Olsson, chefredaktör för LiTHanian

Som chefredaktör är Johanna ansvarig utgivare för LiTHanian vilket innebär att se till att tidningen produceras och distribueras samt att fakturering sker. I arbetsuppgifterna ingår att utse och leda LiTHanianredaktionen och kontinuerlig rapportering om arbetet till kårstyrelsen. 

Nils Björklund,München Hoben-general

München Hoben-generalen ansvarar för att anordna LinTeks stora ölfest under Nolle-P, München Hoben.

Frida Andersson och Thomas Annerfeldt, mottagningsansvariga

Mottagningsansvariga ansvarar för att mottagningen av de nya studenterna fungerar på Campus Valla och Campus Norrköping och är spindlarna i nätet under Nolle-P.


Alexander Källström, Ordförande Mattehjälpen

Som ordförande för Mattehjälpen ansvarar Alexander för LinTeks mattstugor och crash courses i diverse mattekurser.


LinTek på Instagram

Följ oss på @lintek_liu

LinTek på Facebook