Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig (arvoderad, heltid)

Vill just DU vara med och bidra till en bra kvalité på LiTH-studenters utbildning? Vill just DU få chansen till att representera LinTek gentemot universitetet i utbildningsfrågor? Utbildningsansvarige leder LinTeks arbete i utbildningsfrågor och ansvarar för utbildningsbevakningen för alla studenter på LiTH.

LinTek har två utbildningsansvariga, en som är arvoderad kalenderår och en som är arvoderad verksamhetsår. Just nu söker LinTek den utbildningsansvarig som arbetar över kalenderåret. LinTeks Utbildningsansvariga leder arbetet i LinTeks utbildningsråd samt utbildar och koordinerar LinTeks studeranderepresentanter. Inom utbildningsbevakningen övervakas dessutom allt från vilka personer som skall anställas på tekniska högskolan till vilka kurser som skall finnas på ett visst program. Rollen innebär mycket eget ansvar vad gäller bevakning av kvalitén på utbildningarna och innefattar även mycket kontakt mot både universitetet och studenter. Utbildningsansvariga finns även till och hjälper enskilda studenter som hamnat i kläm med universitetet.


Kandidera eller nominera till Utbildningsansvarig

Kandidera

Nominera

Övrigt

Inför ansökan bör arbetsbeskrivningar samt LinTeks reglemente läsas.

Ansök genom att skicka in CV och personligt brev till kårstyrelsen på kso@lintek.liu.se senast 7 november.

Det går även bra att nominera någon genom att skicka namn och LiU-id till kso@lintek.liu.se senast 7 november.


LinTek på Instagram

Följ oss på @lintek_liu

LinTek på Facebook