Kårledningen

För närvarande söker LinTek följande poster:

Kårordförande 

Vice Kårordförande

Utbildningsansvarig 

Studiesocialtansvarig

Näringslivsansvarig

Projektledare för LARM

Chefredaktör för LiTHanina 

SOF-general

 

För mer information om en post är du välkommen att kontakta valberedningen via eller nuvarande postinnehavare.


LinTek på Instagram

Följ oss på @lintek_liu

LinTek på Facebook