LinTeks valberedning

Valberedning

LinTeks valberedning är en av LinTeks viktigaste grupper som ser till att nominera kandidater till LinTeks organisation. Vill du utveckla valberedningens arbete och få erfarenhet av att intervjua? Vill du få en chans att påverka vilka som kommer att sitta i LinTeks styrelse och kårledning?

LinTeks valberedning jobbar aktivt med att rekrytera de bästa kandidaterna till LinTek och genomföra intervjuer med de sökande.

Om du är en bra människokännare som tycker att det är vore intressant och en bra erfarenhet att sitta på andra sidan av rekryteringsbordet för en gångs skull, då ska du söka till LinTeks valberedning. Där får du möjligheten att rekrytera de bästa kandidaterna till LinTeks organisation. Du får genomföra intervjuer och vara med i marknadsföringen av poster. Detta är en av LinTeks viktigaste grupper och du får erfarenhet som kan vara värd guld i ditt framtida arbetsliv.

 

Valberedningens uppgift

Valberedningen åligger att (utifrån LinTeks reglemente för poster och utskott):

1. Avge namnförslag på kandidater till de poster som fullmäktige ska välja senast en vecka före ifrågavarande fullmäktigesammanträde

2. Aktivt söka efter intresserade och lämpliga kandidater

3. Uppmärksamma valen för LinTeks medlemmar

4. Genomföra intervjuer med alla sökande samt tala med referenter

5. Vid valet framföra konstruktiva motiveringar för de föreslagna personerna

6. Upplysa kandidater om LinTeks reglemente för poster och utskott

7. Upplysa ej nominerade kandidater kring möjligheten att motkandidera

 


Kandidera eller nominera

Kandidera

Nominera

Övrigt

Inför ansökan bör LinTeks reglemente samt stadga läsas.

För mer information om posten är du välkommen att kontakta valberedningen.

Skicka in din ansökan eller nominering till valberedningen@lintek.liu.se senast den 1 april!

 

 

 

 

LinTek på Instagram

Följ oss på @lintek_liu

LinTek på Facebook