Medlemsförmåner

Är det värt att gå med i kåren? 

Svaret är att det lönar sig, på många sätt! Det gör att kåren överlever och kan fortsätta att representera studenterna. Detta har under året lett till många förändringar på universitetet, t.ex. anonyma tentor och Campus bussen som går mellan Norrköping och Linköping tillkom med hjälp av kårerna. 

 Kortfattat: Vad får du för ditt medlemskap? 

 

 Det är bra för dina studier 

-"Om studier är en kunskapsresa kan man säga att kåren är din reseförsäkring." (Kårstyrelsernas utbildningsbevakare 09/10)

 

 För att vara kår behövs medlemmar!

För att LinTek ska få fortsätta som kår krävs att vi representerar ett stort antal studenter samt sysslar med utbildningsbevakning. Det betyder att LinTek behöver många medlemmar för att få finnas kvar, dvs. behålla kårstatus.

Det sker kontinuerligt en omprövning ifrån universitetet huruvida LinTek får fortsätta kalla sig studentkår. Beslutet kommer bland annat bero på medlemsantal och vilken verksamhet kåren bedriver. Kärnverksamheten för LinTek är utbildningsbevakning och förbättring av utbildningar, men LinTek jobbar även med studiesociala frågor, event samt skapar träffpunkter mellan näringsliv och studenter på campus. Våra ledord och verksamhet kan du läsa mer om under UtbildningGemenskap, Framtid

Konsekvenser som följer om kåren försvinner

 

 Medlemskap medför rabatter

Rabatter på våra kårhus och vid event/fester!

Som LinTek'medlem kan du få rabatt vid särskilda event och vid alla våra kårhus i Norrköping och Linköping. Rabatter och förmåner vid LinTeks egna event

LARM - LinTeks arbetsmarknadsdagar

Företagsmässa anordnat av LinTek för studenterna. Företräde till att jobba som företagsvärd samt deltaga på aktiviteter under pre-LARM.

Näringslivsevent och temaveckor

Förtur till LinTek Näringslivs event och temaveckor. Detta kan till exempel vara lunchföreläsningar av företag och branschkvällar. 

München Hoben

Rabatterad biljett till München Hoben. 

 

 MER

Bokab

10% rabatt på teknologmössor (ordinare pris: 699 kr). Rabatt gäller vid uppvisande av uppdaterat LiU-kort

LiTHanian

LinTeks kårtidning, ingår i medlemspremien när du blir medlem. 
Skickas till dig 5 ggr/läsår. 

LHC-biljetter

120 kr för kårmedlem (ordinarie 140 kr) 
Köps hos Kårservice på Kårallen.

NAFFI

Som Kårmedlem så får du 50 kronor rabbat vid köp av ett helårsmedlemskap på NAFFI.  
Du hittar mer information på http://naffi.studorg.liu.se/

 

 PÅVERKAN & ENGAGEMANG

Som LinTek-medlem har man möjlighet engagera sig både i LinTeks utskott och med påverkansarbete mot universitetet. Detta kan till exempel handla om att vara studeranderepresentant, vara med och rösta fram nästa års FUM (Kårfullmäktige) och att själv vara med i FUM.LinTek på Facebook