Bli LinTek-medlem

erbjudande

110:- / Helår för NY STUDENT (gäller under HT)

200:- / Helår, ordinarie pris (gäller under HT)

110:- / En termin

 

Bli medlem - klicka här! 

 

LinTek vill fortsätta representera teknologerna vid LiTH, det är du som väljer 

Efter avskaffandet av den obligatoriska kåravgiften är det nu upp till studenten att välja om han/hon stödjer LinTeks arbete. Arbetet består av tre huvuduppgifter: uppmärksamma universitetet om vilka förbättringar som måste ske i utbildningarna, skapa tillfällen för studenter att umgås och ha roligt ihop samt att öppnar dörrar inför framtiden. Om du tycker att det är viktigt att dessa ansträngningar fortsätter vara tillgängligt för studenter vid LiTH ska du bli medlem i kåren.

Studenter vid LiTH kan bli medlemmar i LinTek.

Vad gör LinTek?

Medlemspremien går till:

Sektionerna 

LinTek stödjer sektionernas verksamhet med mottagningen för att den ska bli så bra som möjligt Detta görs genom ett bidrag på 200 kronor per ny student. Förutom detta så bidrar LinTek med pengar för sektionernas studiebevakning men detta finansieras inte med medlemsavgifter.

LinTeks verksamhet

En del av pengarna går också till att hålla LinTeks dagliga verksamhet igång. Pengarna gör det möjligt att sköta en bra utbildningsbevakning, att arbeta med studiesociala frågor och att anordna evenemang med näringslivet.

Vad LinTek-medlemskap ger studenten

 Rösträtt i valet av Kårfullmäktige (FUM)

 Möjlighet att engagera dig i LinTeks organisation

 Medlemsförmåner överallt i studentlivet

 Tillhöra en kår som strävar efter att ge studenter vid LiTH en så bra utbildning, en så bra gemenskap och en så bra karriärsstart som möjligt.

Du behöver inte vara medlem i LinTek för att kunna delta i utbildningsfrågor och studiebevakning, men resterande av LinTeks verksamhet riktar sig främst till medlemmar. 

Vad många medlemmar ger LinTek

 En stark röst gentemot omvärlden

 Den legitimitet som behövs för att kunna uträtta förändringar inom universitetets utbildningar, miljö och syn på pedagogik.

 Ju fler medlemmar desto starkare röst och större möjligheter till att se förändringarna som du vill.

 LinTek är en organisation av studenter, för studenter, som gör studenternas åsikt uppmärksammad på universitetet. Som medlem stödjer du denna verksamhet och bidrar till dess överlevnad.

Medlem är skyldig att följa LinTeks stadgar och får ta del av LinTeks medlemsförmåner.

Frivilligt medlemskap sedan 1 juli, 2010

Den 10 juni 2009 beslutade riksdagen att kårobligatoriet skulle avskaffas från och med 1 juli 2010. Detta innebär att det nu är frivilligt att gå med i en studentkår.

LinTek har varit för ett avskaffande av kårobligatoriet och ser istället till att göra ett så bra jobb att medlemskap i kåren blir ett självklart val. Därför är vi mån om studenternas åsikter och önskemål för att bli den kår studenterna vill se.

Frågor

Har du frågor angående kårmedlemskapet, maila  eller besök kårservice expedition i Kårallen, Campus Valla.

LinTek på Instagram

Följ oss på @lintek_liu

LinTek på Facebook