Medlemskap

 Bli LinTek-medlem 

 Medlemsförmåner

 Varför medlem?

 

Nu kan man bli medlem i LinTek via kårens egna medlemsportal!

Medlemsystemet byttes ut under sommaren 2018. Anledningen till att det äldre systemet stängts ner är dels på grund av den nya personuppgiftslagen, GDPR och för att kårerna värnar om sina medlemmars och övriga registrerades rättigheter. Men också för att systemet som det ser ut idag är gammalt och inte så säkert som ett nyare system skulle vara. På grund av detta har LinTek beställt ett nytt medlemssystem som kommer att implementeras under sommaren och vara i drift till terminsstart HT 2018.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta vko@lintek.liu.se eller dataskyddsombud@lintek.liu.se

 

In english----------------------------
Our current membershipsystem will be exchanged during the summer of 2018! You update your membership by the start of the new term in autumn 2018. 

By May 24, our current membershipsystem STURE will be closed down, which will lead to consequences such as the removal of section/union logos from LiU cards. If you want to be able to use discounts etc on the card during the summer, you should update your card by May 23, to ensure that the logos will be on the card.

The reason why the system is being shut down is partly due to the new law, GDPR, since LinTek values the safety of our members' rights. But also because the system is old and not as safe as a newer system would be. Because of this, LinTek has ordered a new membership system that will be implemented during the summer and which will be in operation by the start of the new semester in autumn, HT 2018.

If you have any questions or concerns, please contact vko@lintek.liu.se or dataskyddsombud@lintek.liu.se

LinTek på Facebook