Kårfullmäktige

FuM är LinTeks högst beslutande organ som består av 27st ledamöter som är invalda av LinTeks medlemmar. En ledamot sitter på ett års mandat, därefter är det nyval.

FuM består av 27 studentledamöter

Kårfullmäktige, förkortat FuM, är ansvarig för fatta beslut om övergripande frågor som exempelvis den verksamhet LinTek ska bedrivas under kommande år. Kårfullmäktige tillsätter LinTeks kårstyrelse och andra centrala poster som utför det faktiska arbetet. Systemet liknar det svenska valsystemet där folket röstar fram riksdagen, som sedan skapar en regering. 

Andra uppgifter som Kårfullmäktige har är att klubba igenom LinTeks budget varje år. FuM granskar kårstyrelsen och utskottens verksamhet men framför allt så är det FuMs uppgift att utforma LinTeks ställningstagande i stora och avgörande frågor. 

Nya ledamöter för verksamhetsåret 18/19

De nyinvalda ledamöterna tillsammans med det fullständiga valresultatet hittar ni här!

Vill du du tycka till eller veta mer?

Alla LinTek-medlemmar har närvaranderätt på FuM-möten. Väljs du även in som ledamot i Kårfullmäktige har du dessutom yttrande- och rösträtt i de frågor som tas upp. Om du vill tycka till eller delta på ett av LinTeks fullmäktigemöten är du därför varmt välkommen. Handlingarna för tidigare och kommande möten hittar du här

Skicka in en motion till LinTeks Fullmäktige: Fyll i

LinTek på Facebook