LUST & föreningar

Vad är LUST?

LUST står för Linköpings Universitets Studentkårer och är ett sammarbetsorgan mellan LinTek, StuFF och Consensus.

Vad gör LUST?

LUST är framförallt kårernas politiska samarbetsorgan genom vilket de driver gemensamma frågor mot universitetet och kommunen samt tillsätter studeranderepresentanter på central nivå på Linköpings universitet. LUST arbetar också aktivt med bostadsfrågan och kämpar för bra studenboenden i Linköping och Norrköping. LUST tar även ett mer övergripande ansvar för studentaktiviteter på LiU och skrev bland annat hösten 2012 en uppmärksammad debattartikel i Corren om den att gymnasienollningen ofta förknippas med vår egen mottagning.

LUST godkänner även studentföreningar vid Linköpings universitet. Att bli en LUST-godkänd förening innebär bland annat att föreningen får måla sitt märke i märkesbacken, boka lokaler, medverka vid KALAS-mottagningen och mycket mer.

Förmåner man får som godkänd kårförening:

 Föreningen får möjlighet att boka lokaler gratis av Linköpings universitet
 Föreningen får anordna arrangemang i kårhusen (Kårallen, Ryds herrgård, Trappan, Kårhuset Kollektivet och Örat)
 Föreningen har möjlighet att hyra lokal eller rum i kårhusen (i mån av plats)
 Föreningen får rätt att ställa ut på Kalasmottagningens föreningsmässa (i mån av plats)
 Föreningen får annonsera på samtliga av Linköpings universitets campus
 Föreningen får boka bubblor och lakansplatser på samtliga av Linköpings universitets campus
 Föreningen får måla sitt märke i märkesbackarna vid campus Norrköping, campus Valla och campus US enligt de anvisningar som anges
 Föreningen läggs upp på Kårservice och kårernas hemsidor över studentföreningar vid LiU

Så startar du en förening

LinTek bereder tillsammans med studentkårerna StuFF och Consensus studentföreningsansökningar i LUST. Därefter är det universitet som godkänner föreningen. Nedan beskrivs hur du ska gå till väga för att få din förening godkänd.

Hur du får din studentförening godkänd

För att godkännas som studentförening vid Linköpings universitet har LUST ett krav på att gruppen studenter inte får understiga 51% av föreningens totala antal medlemmar, såvida inte särskilda skäl föreligger. Detta ska framgå i föreningens stadgar vid ansökningstillfället och kan endast ändras i och med föreningens begäran om uteslutning ur gruppen LUST-godkända studentföreningar.

Demokratisk och jämlik organisation

Studentföreningen kan bara räkna med att bli godkänd om den är jämlik, vilket innebär att den inte ifrågasätter eller strider mot principen om alla människors lika värde oavsett nationalitet, etnisk härkomst, social bakgrund, funktionshinder, sexuell läggning, politisk åskådning, kön och ålder.

Studentföreningen skall vara demokratisk vilket i detta fall innebär att den skall ha en styrelse som är vald av medlemmarna och kan avsättas av dessa.

Checklista för föreningsgodkännande

En fullständig checklista att utgå ifrån kan hittas här.

Olika föreningar

För mer information om studentföreningar följ länken:http://www.student.liu.se/vid-sidan-av-studierna/studentorganisationer/foreningar?l=sv

 

LinTek på Facebook