Lika Villkor

Rättvis behandling 

När du studerar vid universitetet har du rätt till en rättvis och likvärdig behandling. Universitet ska motverka alla former av kränkningar av studenters eller anställdas integritet. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad, och en likvärdig behandling av alla är ett uttryck för demokrati och jämlikhet.

Ett förhållningssätt som ska präglas av respekt 

Lika Villkor är LiU:s samlingsbegrepp för arbetet med jämställdhet och genus, etnisk och religiös mångfald, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, sexuellt likaberättigande samt för likvärdig behandling oavsett ålder eller könsöverskridande identitet/uttryck. Arbetet gäller även övrig kränkande särbehandling exempelvis p g a social bakgrund. LiU ska alltid sträva efter att dess regler, normer och rutiner speglar ett förhållningssätt som präglas av respekt för individen och hennes eller hans olika förutsättningar.

Universitetets arbete med lika villkor sker i strategigruppen för Lika Villkor, där LinTeks studiesocialt ansvarig sitter som representant. Om du som student känner att du har blivit diskriminerad kan du alltid höra av dig till Studiesocialt ansvarig på LinTek varpå denne kan hjälpa dig på rätt väg genom universitetet. På Lika Villkor kan du läsa mer om hur arbetet med diskriminering utförs på universitetet.

Under strategigruppen finns arbetsgrupper för:

Till dessa grupper vill vi gärna ha studeranderepresentanter som är intresserade av att arbeta med frågorna. Är du intresserad och vill veta mer så tveka inte att höra av dig till Studiesocialt ansvarig på LinTek ( ).

Besök Lika Villkors hemsida.

Lika villkors nyhetsbrev

Vill du veta vad som händer i lika villkorsarbetet så kan du anmäla dig till ett nyhetsbrev, samt läsa föregående utskick här.

LinTek på Facebook