Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö ska vara självklart

Att du som student ska ha goda möjligheter att påverka din egen arbetsmiljö är en självklarhet. Det gäller den fysiska arbetsmiljön såväl som den psykosociala arbetsmiljön. Fysisk arbetsmiljö kan handla om saker som exempelvis ventilation, belysning, buller och farlig utrustning medan den psykosociala arbetsmiljön handlar om saker som diskriminering, stress, trakasserier och liknande.

Arbetsmiljöombud på varje sektion

På universitetet finns en organisation för arbete med studenters arbetsmiljö, som tillkommit på initiativ från LinTek och de andra kårerna på LiU. Den går i korthet ut på att det på varje sektion ska finnas (minst) ett arbetsmiljöombud, som du kan vända dig till om du har några frågor som rör framförallt din fysiska arbetsmiljö. Förutom sektionernas arbetsmiljöombud jobbar kårens studiesocialt ansvariga som centralt arbetsmiljöombud och håller regelbundna möten med sektionernas arbetsmiljöombud. Du är varmt välkommen att kontakta det centrala arbetsmiljöombudet också. Mer information om arbetet med arbetsmiljö finns på studentwebben.

Salar på Campus Valla

Lista över salar på Campus Valla

Utöver dessa finns även några platser som inte ligger med i bokningssystemet:

- Hus A: Ett större antal mindre grupprum, 1st tysta studieplatser, och ett antar läsplatsytor

- Hus C: 2st mindre grupprum, 2st tysta läsesalar (T31 och U2) och ett antal mindre läsplatsytor

- Hus D: 3st mindre läsplatsytor (varav 2st är inrymda i de gamla "kapprumen")

- Hus G: 1st läsplatsyta

- Hus I: 2st läsplatsytor

- Hus KEY: Ett antal mindre läsplatsytor

LinTek på Facebook