Näringslivsevent

Ett av kårens huvuduppdrag är att se till att våra studenter får möjlighet att komma i kontakt med näringslivet. Vi arrangerar därefter många olika sorters events med företag som ger studenter och företag möjlighet att träffa varandra i form av allt från lunchföreläsningar till workshops och kvällsevent. Dessa kan vara fristående eller en del av våra större projekt så som Klimatveckan, Startup-dagarna, Days of Diversity, LinTeks Arbetsmarknadsdagar LARM, exjobbsmässan eller rekryteringsmässan.

Om ni är intresserade att träffa våra studenter hör av dig till !

 

Dessa event brukar vi anordna:

 Lunchföreläsning

Ett företag kommer på besök och håller en föreläsning på skolan under lunchtid. Lunchföreläsningar är populära och ett bra sätt att nå ut till många studenter på en gång.

 

 Kvällsevent

Kvällsevent kan vara mer riktade än lunchföreläsningar, och ger företagen större chans att sticka ut. 

 

 Studiebesök

Studenter hälsar på ett företag på plats under en eftermiddag eller heldag.

 

 LARM - LinTeks arbetsmarknadsdagar

LARM är en endagarsmässa med två tillhörande införveckor. Mässan anordnas den 14:e februari 2017 och vänder sig till 7500 studenter genom ca 150 utställande företag.  Läs mer på larmdagarna.se

 

 LinTeks Klimatvecka

LinTeks Klimatvecka är ett projekt där fokus ligger på klimat och miljö. Läs mer om detta event här: Klimatveckan.se

 

 Startup-dagarna

Startup-dagarnas syfte är att inspirera till entreprenörsskap och hjälpa studenter att utveckla sina företagsidéer. 

 

 Days of Diversity

Days of Diversity är ett event som lägger fokus på mångfald, jämställdhet och hur näringslivet arbetar med lika villkor.

LinTek på Facebook