Days of Diversity

Den 15-19 maj upprepar vi fjolårets succé – Days of Diversity. Olika event kommer att påminna och lära oss studenter om olika etniciteter, trosuppfattning, kön, social bakgrund och sexuell läggning på olika nivåer inom den akademiska och professionella världen. Kom och besök oss i montern i Collo eller inspireras på någon av lunchföreläsningarna!

Mer information kommer snart.

**English**

Between 15-19 May we will repeat last year’s success and put diversity in the spotlight. Various events will remind and educate us students about different ethnicities, religious belief, gender, social background and sexual orientation at various levels in the academic and professional world. Come and visit us in our stall in Collo or get inspired at a lunch lecture

More information will be posted soon.

Kontakt:

Projektledare Days of Diversity
Wilhelm Lombach

LinTek på Facebook